Zakładki w Eclipse

Pracując w Eclipse potrzebowałem zaznaczyć jeden fragment kodu, żeby mozna było szybko do niego powrócić. Metoda którą znałem to dodanie znacznika TODO: w kodzie.

Po prawej stronie edytora tekstowego pojawia się wtedy niebieski znaczek pozwalający szybko skoczyć do tego miejsca. Nie jest jednak to zbyt dobra metoda, pisze się niepotrzebne znaczniki i trzeba później pamiętać o ich usunięciu.

Po krótkich poszukiwaniach okazało się, że Eclipse ma system zakładek (Bookmarks), którymi można oznaczać kod. Wystarczy umieścić kursor na linii, którą się chce oznaczyć, wybrać z menu Edit->Add Bookmark. Wpisujemy teraz nazwę i mamy zakładkę w kodzie.

Na lewym pasku edytora pojawia się niebieski znacznik zakładki a po prawej zielony znacznik za pomocą którego możemy szybko przeskoczyć do zakładki. Przy większej ilości zakładek pomocnym okazuje się widok Bookmarks. Żeby go otworzyć z menu wybieramy Window->Show View->Other->General->Bookmarks.

Przy częstym używaniu zakładek dobrym rozwiązaniem jest zrobienie sobie skrótu klawiszowego do ich dodawania.